Kezdőlap » Hírek

Nyolcadikosok figyelem!

2020-01-13 06:53:01
címke: felvételi

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgájának időpontja: 2020. január 18. (szombat) 1000 óra.
Megjelenés: 930 óra

Helye: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

A tanulók a központi írásbeli vizsgára hozzák magukkal:

- a diákigazolványukat vagy a személyi igazolványukat (személyazonosításra alkalmas igazolványukat)

- a vizsgabehívót a központi írásbeli vizsgára, amelyet postai úton küldünk meg

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára az iskola biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§-a szerinti mentességek (az előzetes kérelem és a szükséges iratok benyújtása után) egyéni elbírálás alá esnek. Az érintett tanulók a vizsgát érintő határozatot a vizsgabehívóval egyidejűleg kapják meg postai úton.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A kiértékelt dolgozatok megtekintése: 2020. január 23. (csütörtök) 800 — 1600 óra
Észrevételek benyújtása: 2020. január 24. (péntek) 800 — 1600 óra
Helye: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 23. (csütörtök) 1400 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az írásbelin alapos ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) miatt nem tudtak részt venni. Vizsga ismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú vizsgát.

A vizsga eredményét magába foglaló értékelő lapok 2020. január 29 – 31. között munkaidőben átvehetők az intézmény titkárságán.

2020. 02. 06. napjáig a középiskola a Hivatal által meghatározott módon értesíti az írásbeli eredményről a tanulókat.