Kezdőlap » Hírek

Iskolánkban bevezetett intézkedések a digitális munkarend alatt

2020-03-18 16:13:20
címke: hirdetmény

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A 2020. március 15. napján kelt, JEF/29359/2020-ITM sz. ITM EGYEDI MINISZTERI HATÁROZAT a szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályairól értelmében az alábbi, iskolánkat érintő intézkedésekről, hírekről szeretnénk Önöket tájékoztatni:

  • 2020. március 16. napján megalakult az iskola Digitális Munkacsoportja, amelynek tagjai elsősorban nevelőtestületünk munkaközösség-vezetői. A csoport tagjai igazgatói koordinálással segítenek az iskola tanárainak és diákjainak az új munkarendre való átállásban.
  • A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között visszavonásig online, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Ennek érdekében kialakításra kerültek a tanulói csoportok, kurzusok a Google Classroom alkalmazás segítségével, amely számítógép és okostelefon segítségével is elérhető. A tanárok által létrehozott, oktatott tantárgyaikat, csoportjaikat érintő felületekről a diákok e-mail értesítést kapnak. Ezt követően minden tanulónknak be kell lépnie a tantárgyi csoportjaiba.
  • A tanulók a tanulmányi előrehaladás ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése módjáról, rendjéről, a tanulmányi követelmények teljesíthetőségéről szaktanáraiktól, osztályfőnökeiktől kapnak tájékoztatást. Az iskolaszintű eljárásrend kidolgozását természetesen megelőzte a szakmai munkaközösségek konzultációja a tananyagtartalmakra vonatkozóan, a tervezett tanmenet esetlegesen szükségszerű módosítási javaslat megfogalmazása. Kiemelt figyelmet kapnak az érettségi, illetve a szakmai vizsgákra készülő végzős évfolyamok.
  • Az új munkarend alatt az oktatás a tantárgyfelosztás szerinti órarend alapján történik. Elvárás tanulóink felé, hogy a tantermen kívüli digitális munkarendben is teljesíteniük kell a tantárgyi követelményeket. Fontos, hogy az órarend szerinti kijelölt időszakokban diákjaink jelen legyenek a digitális térben, hisz elsősorban ez szükséges ahhoz, hogy a kijelölt követelményeket teljesíteni tudják. A releváns időszakokban a projektfeladatok, gyakorló feladatok, házi feladatok kiadása a KRÉTA rendszeren keresztül történik.
  • Az órarend szerinti időpontokon kívül diákjainknak online konzultációs lehetőséget is szervezünk. A konzultációk alkalmával tanulóink segítséget kaphatnak a tananyag elsajátításából adódó nehézségek megoldásához. Az órarenden kívüli online konzultációk időpontjáról tanulóink úgyszintén tanáraiktól értesülnek.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a diákok rugalmasan állnak át az új munkarendre, reagálnak tanáraik, osztályfőnökeik megkereséseire, gyakran az online kapcsolattartást ők is kezdeményezik.

Terveink szerint a szükséges előkészületeket követően 2020.03.19. napjától megkezdődik az eredeti órarend szerint kijelölt időpontokban a digitális oktatás. A tanulók kötelesek az órarend szerinti időpontokban a tananyaggal foglalkozni.

Tisztelettel kérjük a Szülőket, hogy támogassák gyermekeiket az új munkarendre való átállásban! Fontos, hogy ebben az időszakban segítsük egymás munkáját.

Forduljanak hozzánk bizalommal, amennyiben úgy érzik, a fentiekkel kapcsolatosan segítségükre lehetünk. Mindenki türelmét, kitartását, alázatát, alkalmazkodását köszönjük!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Tisztelettel: Riczkó Eleonóra, igazgató