Beiratkozási tájékoztató

2020-06-04 08:59:03
címke: hirdetmény

Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (V. 29.) EMMI határozata a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról alapján az iskolánkba történő beiratkozás rendje letölthető innen.

 

Rendkívüli felvételi eljárás

2020-05-12 08:20:47
címke: hirdetmény

2020. május 11–22. között rendkívüli felvételi eljárást tartunk. Az eljárásban érintett tanulmányi területeket, további részleteket tartalmazó jelentkezési lap letölthető innen.

Az érdeklődő jelöltek jelentkezési lapjukat, a szükséges mellékletekkel együtt, elektronikusan iskolánk karolyi@kecskemetiszc.hu e-mail címére tudják eljuttatni.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum pótfelvételi eljárásról szóló szülői tájékoztatója itt található.

 

ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉS MÓDOSÍTÁSA

2020-04-21 17:00:07
címke: hirdetmény

Kedves Végzősök!

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők: a jelentkezés törlése, a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre, kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre.

A kérelem kitöltéshez az ITT kaphattok segítséget.

Kérjük, a kérelmet kizárólag elektronikus úton juttassátok el iskolánk e-mail címére: karolyi@kecskemetiszc.hu

Az érettségi vizsgák lebonyolításáról szóló Korm. rendeletet INNEN letölthetitek:

Kérjük, olvassátok el az érettségi vizsgákkal kapcsolatos speciális szabályokról szóló tudnivalókat az Oktatási Hivatal honlapján

 

Tájékoztatás

2020-04-03 11:10:10
címke: hirdetmény

Tisztelt Iskolapartnerek!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolai ügyviteli tevékenységek 2020. április 6. napjától csak elektronikus csatornákon keresztül, online vagy postai úton érhetőek el, a személyes ügyintézés újabb tájékoztatásig szünetel.

Kérjük, elsősorban az alábbi elérhetőségen keressék iskolánkat: karolyi@kecskemetiszc.hu

Iskolánk kialakult gyakorlata alapján a vezetőség tagjai minden, iskolát érintő szakmai kérdésben állnak szíves rendelkezésükre. A vezetők elérhetősége:

Szakmai kérdések
Majzik-Nagy Anette igazgatóhelyettes: majzik.nagy.anette@kecskemetiszc.hu
Máténé Varga Gabriella igazgatóhelyettes: matene.gabi@kecskemetiszc.hu

Gyakorlati oktatással kapcsolatos kérdések
Kurusta Anikó gyakorlatioktatás-vezető: kurusta.aniko@kecskemetiszc.hu

Riczkó Eleonóra igazgató elérhetősége: riczko.eleonora@kecskemetiszc.hu

Tanulók ügyei, igazolások, egyebek
Kiss-Hullár Adrienn és Borbély Barbara iskolatitkárok: karolyi@kecskemetiszc.hu

Tisztelettel kérjük, megkereséseikhez a fenti elérhetőségeket vegyék igénybe, ezzel segítve iskolánkat abban, hogy a járványügyi helyzet javulásáig a személyes kontaktusok számát minimalizálhassuk.

Mindenki segítségét, türelmét köszönjük! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel: Riczkó Eleonóra, igazgató

 

Közétkeztetés áprilistól

2020-03-25 10:10:50
címke: hirdetmény

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

2020. április 01-től lehetőség van a közétkeztetés igénybevételére, napi egyszeri meleg étel formájában. A tájékoztató letölthető INNEN.

 

Iskolánkban bevezetett intézkedések a digitális munkarend alatt

2020-03-18 16:13:20
címke: hirdetmény

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A 2020. március 15. napján kelt, JEF/29359/2020-ITM sz. ITM EGYEDI MINISZTERI HATÁROZAT a szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályairól értelmében az alábbi, iskolánkat érintő intézkedésekről, hírekről szeretnénk Önöket tájékoztatni:

 • 2020. március 16. napján megalakult az iskola Digitális Munkacsoportja, amelynek tagjai elsősorban nevelőtestületünk munkaközösség-vezetői. A csoport tagjai igazgatói koordinálással segítenek az iskola tanárainak és diákjainak az új munkarendre való átállásban.
 • A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között visszavonásig online, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Ennek érdekében kialakításra kerültek a tanulói csoportok, kurzusok a Google Classroom alkalmazás segítségével, amely számítógép és okostelefon segítségével is elérhető. A tanárok által létrehozott, oktatott tantárgyaikat, csoportjaikat érintő felületekről a diákok e-mail értesítést kapnak. Ezt követően minden tanulónknak be kell lépnie a tantárgyi csoportjaiba.
 • A tanulók a tanulmányi előrehaladás ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése módjáról, rendjéről, a tanulmányi követelmények teljesíthetőségéről szaktanáraiktól, osztályfőnökeiktől kapnak tájékoztatást. Az iskolaszintű eljárásrend kidolgozását természetesen megelőzte a szakmai munkaközösségek konzultációja a tananyagtartalmakra vonatkozóan, a tervezett tanmenet esetlegesen szükségszerű módosítási javaslat megfogalmazása. Kiemelt figyelmet kapnak az érettségi, illetve a szakmai vizsgákra készülő végzős évfolyamok.
 • Az új munkarend alatt az oktatás a tantárgyfelosztás szerinti órarend alapján történik. Elvárás tanulóink felé, hogy a tantermen kívüli digitális munkarendben is teljesíteniük kell a tantárgyi követelményeket. Fontos, hogy az órarend szerinti kijelölt időszakokban diákjaink jelen legyenek a digitális térben, hisz elsősorban ez szükséges ahhoz, hogy a kijelölt követelményeket teljesíteni tudják. A releváns időszakokban a projektfeladatok, gyakorló feladatok, házi feladatok kiadása a KRÉTA rendszeren keresztül történik.
 • Az órarend szerinti időpontokon kívül diákjainknak online konzultációs lehetőséget is szervezünk. A konzultációk alkalmával tanulóink segítséget kaphatnak a tananyag elsajátításából adódó nehézségek megoldásához. Az órarenden kívüli online konzultációk időpontjáról tanulóink úgyszintén tanáraiktól értesülnek.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a diákok rugalmasan állnak át az új munkarendre, reagálnak tanáraik, osztályfőnökeik megkereséseire, gyakran az online kapcsolattartást ők is kezdeményezik.

Terveink szerint a szükséges előkészületeket követően 2020.03.19. napjától megkezdődik az eredeti órarend szerint kijelölt időpontokban a digitális oktatás. A tanulók kötelesek az órarend szerinti időpontokban a tananyaggal foglalkozni.

Tisztelettel kérjük a Szülőket, hogy támogassák gyermekeiket az új munkarendre való átállásban! Fontos, hogy ebben az időszakban segítsük egymás munkáját.

Forduljanak hozzánk bizalommal, amennyiben úgy érzik, a fentiekkel kapcsolatosan segítségükre lehetünk. Mindenki türelmét, kitartását, alázatát, alkalmazkodását köszönjük!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Tisztelettel: Riczkó Eleonóra, igazgató

 

Tisztelt szülők, gondviselők, kedves tanulók!

2020-03-16 17:03:01
címke: hirdetmény

INNEN letölthető Pölöskei Gáborné (a szakképzésért felelős helyettes államtitkár) tájékoztatója a koronavírus okozta jelenlegi helyzetben az online tanulásról.

 

Étkezés az új munkarend alatt

2020-03-15 12:13:10
címke: hirdetmény

A Városi Operatív Törzs ülésének döntése értelmében: „Tekintettel arra, hogy az iskolákban a közétkeztetést az önkormányzat biztosítja, ezért az a döntés születetett, hogy a 2020. 03. 16-ra, azaz hétfőre megrendelt tízórait, uzsonnát és ebédet déltől egyszerre el lehet vinni, ételhordóban. Keddi naptól a nyári szünidei étkeztetéshez hasonló rendszerben biztosítják az ebédet a gyerekek számára, amennyiben arra igény van. A szülőket kérik, hogy hétfőn 12 óráig jelezzék az intézmény részére, hogy keddtől igényt tartanak-e gyermekük számára az ebédre. Keddtől városrészenként jelölnek ki majd olyan iskolákat, ahol az arra igényt tartók az ebédet átvehetik.”

Ennek értelmében 2020. március 17-től, keddtől az iskolai étkezések automatikusan lemondásra kerülnek. A lemondásra kerülő, de kiszámlázott és befizetett étkezési díjak jóváírásra kerülnek a következő hónaptól.

A hétfőre (16-ra) megrendelt tízórait, uzsonnát és ebédet 1100 órától 1300 óráig lehet elvinni az iskolából saját, hozott ételesben.

Kérjük a szülőket, ha igényt tartanak március 17-től az ebéd megrendelésére, és saját ételesben történő elvitelére, azt jelezzék a közétkeztetési ügyintézőnél, Rékasi Kittinél 16-án 1200 óráig (elérhetőségek: 06/20 228-8629, menza.karolyi@gmail.com).

 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők, Gondviselők!

2020-03-15 12:11:10
címke: hirdetmény

2020. március 16-tól a Kormány rendeletének értelmében iskolánkban is új oktatási munkarend lép érvénybe, a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Diákjaink az iskolát nem látogathatják, kollégistáink a kollégiumokból a vasárnapi nap folyamán kiköltöznek. Erről a kollégium értesítette az érintett tanulókat, illetve a kollégiumi csoportvezetőkön keresztül a gondviselőket.

Kérjük, a szülők/gondviselők jelezzék gyermekeik osztályfőnökeinek, amennyiben igényt tartanak gyermekeik felügyeletére, hogy azt kiscsoportokban megszervezhessük. A hétfői külső gyakorlatokon nem kell részt venniük a tanulóknak. A hétfői távolmaradásról az iskolák értesítik a gazdálkodó szervezeteket és felmérik, hogy mely cégek, vállalkozások várják el a megjelenést a gyakorlaton. A gyakorlat folytatásáról értesítjük Önöket.

Felhívom tanulóink figyelmét, hogy a megváltozott munkarend nem iskolai szünetet jelent, az oktatás folytatódik, csak más formában. A nevelőtestület dolgozik a megoldáson, azonban az új munkarend kialakításához, az átálláshoz pár napra szükségünk van.

Honlapunkon, illetve a naplón keresztül tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. Forduljanak bizalommal gyermekeik osztályfőnökeihez!

Kérem tanulóinkat, legyenek felelősséggel saját maguk és környezetük egészségére is!

Kerüljék a nyilvános helyeket a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. Továbbra is nagyon fontos a gyakori kézmosás! Figyeljetek oda a vitaminbevitelre, a mozgásra!

Kollégáimmal meg fogjuk találni a módját, hogy a tudást átadjuk Nektek, de ehhez a Ti közreműködésetekre is feltétlenül szükség van.

Most felelősségből, egymásra való odafigyelésből és türelemből vizsgázunk.

Kérem Mindenki támogatását, azt előre is köszönöm!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Tisztelettel: Riczkó Eleonóra, igazgató

 

A hozzánk jelentkező felvételizők ideiglenes rangsora

2020-03-13 13:39:21

A megfelelő linkekre kattintva letölthető:

0801 Kereskedelem ágazat, Kereskedő és webáruházi technikus, 5 éves technikusképzés

0802 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, Logisztikai technikus, 5 éves technikusképzés

0803 Magyar-angol két tanítási nyelvű, Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, Logisztikai technikus, angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyamos technikusképzés

0804 Magyar-német két tanítási nyelvű Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, Logisztikai technikus, német nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyamos technikusképzés

0805 Magyar-angol két tanítási nyelvű Ügyvitel ágazat, Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyamos technikusképzés

0806 Magyar-német két tanítási nyelvű Ügyvitel ágazat, Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, német nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyamos technikusképzés

0807 Nyomdaipar ágazat, Nyomdaipari technikus, 5 évfolyamos technikusképzés

0808 Képző- és iparművészet ágazat, Dekoratőr, 5 évfolyamos technikusképzés

0809 Kereskedelmi értékesítő, szakképző iskolai képzés (3 évfolyam) - OKJ 34 341 02

0810 Nyomdász, szakképző iskolai képzés (3 évfolyam) - OKJ 34 213 01

 

A felvételizők jegyzéke

2019-03-13 20:19:01

A megfelelő linkekre kattintva letölthető a hozzánk felvételizők jegyzéke.

0801 Kereskedelem ágazat/ kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 4 éves szakgimnáziumi ágazati képzés

0802 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat/ kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 4 éves szakgimnáziumi ágazati képzés

0803 Magyar-angol két tanítási nyelvű Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat/kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 4+1 éves szakgimnáziumi ágazati képzés

0804 Magyar-német két tanítási nyelvű Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat/kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 4+1 éves szakgimnáziumi ágazati képzés

0805 Magyar-angol két tanítási nyelvű Informatika ágazat/ informatika szakmacsoport, 4+1 éves szakgimnáziumi ágazati képzés

0806 Eladó (OKJ 34 341 01) szakközépiskolai képzés, 3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam

 

Kedves felvételizők! Emlékeztető!

2019-02-12 18:00:13

A szóbeli vizsga időpontjai a szakgimnáziumi képzésekre jelentkezők számára (0803, 0804, 0805 tanulmányi területek, magyar-angol és magyar-német két tanítási nyelvű képzések)

2019. február 21. (csütörtök) 1300

Megjelenés: iskolánkban 30 perccel a vizsga megkezdése előtt.

Helye: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

A tanulók a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a diákigazolványukat vagy a személyazonosításra alkalmas igazolványukat.

Pótló szóbeli vizsga: 2019. február 26. (kedd) 1300 vagy 2019. március 01. (péntek) 1300

Pályaalkalmassági vizsga időpontjai

az Eladó (OKJ 34 341 01) szakközépiskolai képzésre jelentkezők részére (0806 tanulmányi terület)

2019. február 22. (péntek) 1300

Megjelenés: iskolánkban 30 perccel a vizsga megkezdése előtt.

Helye: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

A tanulók a pályaalkalmassági vizsgára hozzák magukkal a diákigazolványukat vagy a személyi igazolványukat (személyazonosításra alkalmas igazolványukat).

Pótló napok: 2019. február 27. (szerda) 13.00 vagy 2019. február 28. (csütörtök) 1300

 

Keresztféléves indulással felnőttoktatás a Károlyiban!

2019-01-22 05:09:31

2019. februárjában a Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában az alábbi esti tagozatos képzéseket indítjuk:

- OKJ 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (2 év)

- OKJ 54 341 02 Kereskedelmi képviselő (2 év)

- OKJ 54 341 01 Kereskedő (2 év)

Felvételi követelmény: sikeres érettségi vizsga.

- OKJ 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (1 év)

Bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen érettségire épülő szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget vagy a diplomát is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.

- OKJ 34 341 01 Eladó (2 év)

Bemenet: alapfokú iskolai végzettség, betöltött 16. életév, egészségügyi alkalmasság.

A meghirdetett szakokat megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Jelentkezési lap letölthető INNEN.

Érdeklődni az iskola titkárságán, a 76/500-850 telefonszámon munkaidőben lehet

 

Nyolcadikosok, figyelem!

2019-01-12 15:19:31

Középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgájának időpontja: 2019. január 19. (szombat) 1000. Megjelenés: 930.

Helye: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára hozzák magukkal:

 • a diákigazolványukat vagy a személyi igazolványukat (személyazonosításra alkalmas igazolványukat)
 • a vizsgabehívót a központi írásbeli vizsgára, amelyet postai úton küldünk meg

Nyílt nap

2018-11-06 22:10:11
címke: hirdetmény

Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánk NYÍLT NAPJÁN!

Találkozzunk 2018. november 8., csütörtökön, 1200 órakor!

A rendezvény helye: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)

Az érdeklődő szülők és tanulók számára részletesebb tájékoztatást nyújtunk a képzéseinkről, bemutatjuk intézményünket, hagyományainkat, a jó gyakorlatokat, eredményeinket. Természetesen a képzéseink iránt érdeklődők egyénileg vagy kisebb csoportokban, szülőkkel, osztályfőnökökkel együtt, előzetes telefonos időpont-egyeztetés alapján, munkaidőben máskor is megtekinthetik iskolánkat.

 

Tájékoztató a 2019/20-as tanévben induló képzéseinkről

2018-10-16 14:06:21

A tájékoztató teljes verziója letölthető INNEN

Kedves Diákjaink! Tisztelt Szülők!

2018-08-30 08:00:31

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018/2019-es tanévben az első tanítási nap:
2018. szeptember 3. (hétfő), az első óra 7 óra 30 perckor kezdődik.

Megjelenés ünneplő ruhában!

A 9. évfolyamos tanulóink 2018. szeptember 3. napján (hétfőn) kapják meg tankönyveiket.

 

 

 

Jelentkezési lap

2018-07-08 21:07:11

Jelentkezési lap a Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2018/2019-es tanévére meghirdetett képzéseihez:

  ágazati érettségire épülő évfolyam (nappali tagozat, 1 éves képzés)
 • Kereskedő (OKJ 54 341 01)
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
 • ágazati érettségi nélküli felnőttoktatás (nappali tagozat, 2 éves képzés)
 • Kereskedő (OKJ 54 341 01)
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
 • felnőttoktatás (esti tagozat, 2 éves képzés)
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
 • Kereskedő (OKJ 54 341 01)
 • (esti tagozat, 1 éves képzés)
 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
 • felnőttoktatás (esti tagozat, 2 éves képzés)
 • Eladó (OKJ 34 341 01)

A képzésekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítás az ismert elérhetőségeinken munkaidőben az iskola titkárságán kérhető.

 

Tankönyvosztás '18

2018-06-21 09:37:23

Kedves Tanulóink! Tisztelt Szülők!

A 9. évfolyamos tanulóink 2018. szeptember 3. napján (hétfőn) kapják meg tankönyveiket.

A 10-11-12. évfolyamos tanulóink számára a tankönyvosztást 2018. augusztus 30. napján (csütörtökön), 13 – 18 óra között szervezzük meg.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ingyenes tankönyvre jogosultak esetében kérjük az ehhez kapcsolódó igazolás bemutatását, ezért kérjük, figyeljék az igazolások érvényességi idejét.

A tankönyvosztás helyszíne: KSZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.)

22. számú udvari tanterem

 

A felvételizők jegyzéke

2018-03-10 05:36:33

A megfelelő linkekre kattintva letölthető a hozzánk felvételizők jegyzéke.

0801 Kereskedelem ágazat, 4 éves szakgimnáziumi képzés

0802 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, 4 éves szakgimnáziumi képzés

0803 Magyar-angol két tanítási nyelvű, Kereskedelem ágazat, 4+1 éves szakgimnáziumi képzés

0804 Magyar-német két tanítási nyelvű, Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, 4+1 éves szakgimnáziumi képzés

0805 Magyar-angol két tanítási nyelvű, Informatika ágazat, 4+1 éves szakgimnáziumi képzés

0806 Magyar-angol két tanítási nyelvű, Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, 4+1 éves szakgimnáziumi képzés

0807 Eladó (OKJ 34 341 01), szakközépiskolai képzés

1 2